ADI  :  Op. Dr. İsmail KÜÇÜKERDOĞAN
BRANŞ  :  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL  :  İstanbul Ünv. Tıp Fak.-1988
İHTİSAS  :  Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1994