|  | UZM. DR. AYŞE YENİDÜNYA İç Hastalıkları Uzmanı
OKUL : Ankara Ünv. Tıp Fak.-1981
İHTİSAS : Hacettepe Ünv. Tıp Fak.-1986