KOMİTE ve KURULLAR

KURUL ve KOMİTELER

Antibiyotik Komitesi
Akıllı ilaç Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hasta Güvenliği Komitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Sevk Değerlendirme Komisyonu
Tesis Güvenliği Komitesi
Tranfüzyon Güvenliği Komitesi
Etik Kurul
Disiplin Kurulu