|  | Op. Dr. Feride SELİM AVDICI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1997
 |  | Op. Dr. İsmail KÜÇÜKERDOĞAN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : İstanbul Ünv. Tıp Fak.-1988
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1994
 |  | Op. Dr. Lale ERBİL Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Eğe Ünv. Tıp Fak.-1989
İHTİSAS : izmir Egitim ve Araştırma Hast.-1994
 |  | Op. Dr. Necdet KIRKER Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1984
İHTİSAS : Haydarpaşa Numune Hast.-1992
 |  | Op. Dr. Nedret KOLSAL Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Hacettepe Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
 |  | Op. Dr. Nevin ÖZSARAÇ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-2000
 |  | Op. Dr. Nilgün KARAYILANOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ün. Tıp Fak.-1985
İHTİSAS : izmir Tepecik Egitim ve Araştırma Hast- 1998
 |  | Op. Dr. Esra Can BEYAZLI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. - 2005
İHTİSAS : Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak. - 2011
 |  | Op. Dr. Aycan KOPUZ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi - 2007
İHTİSAS : izmir Tepecik Egitim ve Araştırma Hast- 2011