Kadın Hastalıkları ve Doğum
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Feride SELİM AVDICI Op. Dr. Feride SELİM AVDICI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1997
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | İsmail KÜÇÜKERDOĞAN Op. Dr. İsmail KÜÇÜKERDOĞAN Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : İstanbul Ünv. Tıp Fak.-1988
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1994
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Lale ERBİL Op. Dr. Lale ERBİL Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Eğe Ünv. Tıp Fak.-1989
İHTİSAS : izmir Egitim ve Araştırma Hast.-1994
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Necdet KIRKER Op. Dr. Necdet KIRKER Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1984
İHTİSAS : Haydarpaşa Numune Hast.-1992
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Nedret KOLSAL Op. Dr. Nedret KOLSAL Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Hacettepe Ünv. Tıp Fak.-1993
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Nevin ÖZSARAÇ Op. Dr. Nevin ÖZSARAÇ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-1998
İHTİSAS : Uludağ Ünv. Tıp Fak.-2000
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Nilgün KARAYILANOĞLU Op. Dr. Nilgün KARAYILANOĞLU Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ün. Tıp Fak.-1985
İHTİSAS : izmir Tepecik Egitim ve Araş.Hast- 1998
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Esra Can BEYAZLI Op. Dr. Esra Can BEYAZLI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak. - 2005
İHTİSAS : Karadeniz Te.Ünv. Tıp Fak. - 2011
pembemavi.com.tr | DOKTORLARIMIZ | Aycan KOPUZ Op. Dr. Aycan KOPUZ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
OKUL : Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi - 2007
İHTİSAS : izmir Tepecik Egitim ve Araş. Hast- 2011